w

Kartlegging for studenter

NRNF ønsker å tilrettelegge for at studenter trives - og at flest mulig velger å bli boende i regionen etter studier. Vi anser studentene i regionen som en svært viktig målgruppe innen de aller fleste næringer.

HVA MENER STUDENTENE?
01.11.201806:34 hilde

For å kunne gjøre en bedre jobb med tilrettelegging av aktuelle tilbud og aktiviteter - håper vi dere vil svare på et par spørsmål.

Kartleggingen er utarbeidet og gjennomføres av Marius Stenersen på oppdrag fra næringsforeningen.  

> Her kan du svare på kartlegging

På forhånd tusen takk for hjelpen!