Det ble avslag på søknad om søndagsåpent

Steget videre er nå å få på plass en status som "typisk turiststed", samt etablere kalender som viser aktiviteter i sentrum knyttet til cruiseanløp. Avslaget gjelder ikke alle, disse kan holde søndagsåpent:

Disse kan holde søndagsåpent:

1. utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvm 
2. bensinstasjoner med en samlet salgsflate som ikke overstiger 150 kvm 
3. utsalgssteder på campingplasser i campingsesongen 
4. utsalgssteder på områder som etter vedtak av statsforvalteren regnes som typiske turiststeder, se sjette ledd 
5. salg fra serveringssted 
6. salg ved auksjon 
7. salg av utstilte gjenstander fra kunstgallerier og lignende 
8. salg fra tidsbegrensede utstillinger og varemesser som finner sted i lokaler som normalt ikke blir brukt til salgsvirksomhet 
9. utsalgssteder som i det vesentlige selger blomster, planter og andre hageartikler 
10. utsalgssteder som i det vesentlige selger lokale husflids- og suvenirvarer 
11. utsalgssteder i bygninger for inn- og utsjekking av passasjerer på lufthavner som har tillatelse til avgiftsfritt salg 
12. salg av varer i tilknytning til produksjonssteder mv. som er tilrettelagt for turisme.

>> Les hele svaret fra Statsforvalteren i Nordland her