Besøk av Hamarøy Næringsforening

I dag har vi hatt besøk av ny leder for Hamarøy Næringsforening – Hábmera æládussiebrre.

Jørgen Jenssen er fra juni engasjert som daglig leder for Hamarøy næringsforening – Hábmera æládussiebrre. 

Han har faglig bakgrunn fra reiseliv, ledelse, innovasjon og markedsføring, og kommer opprinnelig fra Harstad. Nå er han tilflytter til Hamarøy og har bosatt seg på Innhavet med samboer som jobber ved TQC (The Quartz Corp). Jørgen har kontorsted ved Árran.

Vi diskuterte muligheter for å gjennomføre felles kartlegginger i regionens næringsliv med fokus på behov for:

  • Rekruttering/onboarding
  • Tilrettelegging av leieboliger
  • Tilrettelegging av samferdselstilbud
Jørgen Jenssen