Endring – og videreføring – av flypassasjeravgiften

Brev av 14. desember 2018 fra Næringsarena Nord til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Brev til departementer

Endring – og videreføring – av flypassasjeravgiften har store konsekvenser for Nord-Norge. Næringsarena Nord er svært bekymret for endringen som er foreslått i flypassasjeravgiften i neste års statsbudsjett.

Spesielt konkurransevridningen som oppstår fordi destinasjoner som betjener samme marked vil ende opp med forskjellige avgifter er meget bekymringsfullt.

Næringsarena Nord representerer i dag 2.700 bedrifter i Nord-Norge som bidrar til nasjonal og internasjonal verdiskaping.

Næringsarena Nord er bedriftenes interesseorganisasjoner og talerør i Nord-Norge. Vi består av Alta Næringsforening, Hammerfest Næringsforening, Næringsforeningen i Tromsøregionen, Harstadregionens Næringsforening, Narvikregionens Næringsforening, Fauske Næringsforum, Bodø Næringsforum og Ranaregionen Næringsforening.

I forslaget fra Finansdepartementet framgår det at avgiften differensieres mellom korte reiser (75 kroner) og lange reiser (200 kroner). En lang reise defineres som et land som har sin hovedstad over 2500 km fra Oslo. Samtlige EØS-land vil få lav sats.

Ordningen gir seg følgende merkelige og konkurransevridende utslag:

Ordningen rundt lange reiser vil kunne føre til ytterligere sentralisering i Norge, hvor distriktene i Norge vil rammes mer enn hovedstaden.

Når flyselskap som Turkish Airlines vurderer ruter til Norge vil flypassasjeravgiften være en betydelig risikofaktor. Å fly til Oslo vil fortsatt være strategisk viktig, men med en tilleggsavgift på 200 kroner er det en overhengende fare for at man avblåser planer om å fly til andre norske byer.

Dette vil kunne få store konsekvenser, spesielt for turistnæringen i de tre nordligste fylkene. Næringen og landsdelen er avhengig av at turister reiser videre fra Oslo til NordNorge, flypassasjeravgiften truer denne avhengigheten. Vi kjenner til at Turkish Airlines gjør slike vurderinger, og at de nå avventer situasjonen. Det er grunn til å frykte at andre flyselskap tenker likt.

Videreføring av flypassasjeravgiften på korte reiser – dog noe redusert på innlandsruter – gjør det mer krevende og opprettholde et godt tilbud på kortbanenettet i Nord-Norge. Vi har eksempelvis allerede i år mistet et viktig knutepunkt mellom Tromsø og Svolvær, og flere vil kunne forsvinne. I en landsdel der fly er vårt kollektivtilbud, vil ikke en reduksjon på 8 kr. per flygning utgjøre en stor forskjell, og dermed fortsatt være en avgift som er hemmende for landsdelen.

For distansereiser slår avgiftsnivået svært skjevt ut. For eksempel er avgiftene for en reise BodøStokmarknes 4 ganger høyere enn avgiftene Oslo-New York. I en landsdel hvor fly ofte er eneste kommunikasjonsløsning rammes lokalt næringsliv svært hardt. Vi frykter at dette på sikt også vil ramme utvikling av næringer som bl.a. petroleum og reiseliv hvor kostnadsfokus er høyt. Vi mener dette er en type nærings- og miljøpolitikk som hemmer utvikling i Nord-Norge.

Det vil også være viktig at avgiften kan differensieres i forhold til størrelsen på avreiselufthavnene. I Nord-Norge har vi mange små flyplasser, og disse bør kunne få en lavere sats. Dette vil kunne opprettholde et flytilbud som er i tråd med behovene i vår region, og stimulere til næringsutvikling og verdiskaping.Med hilsen,
Mariann Meby, direktør Bodø Næringsforum
Ole-Jonny Korsgaard, direktør Harstadregionens Næringsforening
Nils Ole Steinbakk, daglig leder Fauske Næringsforum
Trine Rimer, daglig leder Ranaregionen Næringsforeningen
Kjetil Kristensen, direktør Alta Næringsforening
Espen Hansen, direktør Hammerfest Næringsforening
Svein Erik Kristiansen, direktør Narvikregionen Næringsforening
Trude Nilsen, direktør Næringsforeningen i Tromsøregionen