Overlever norske SMB-er reguleringstsunamien?

"SMB-ene må våkne”, kan vi lese i Nordic Sustainability Reporting Standard, som peker på at SMBene vil bli truffet indirekte av EUs nye taksonomi.