w

13 mars | Miljøriktig materialvalg i bygg og anlegg

Passer for alle som tar beslutninger som påvirker byggeprosjekter, det betyr alle som er i rollen som byggherre, rådgiver, arkitekt, og politikere på bygg- og miljøfeltet.

Næringskafé
01.02.201908:56 hilde

Seminaret diskuterer byggematerialer og miljøegenskaper. I tillegg gis det en innføring i metodikken som brukes når man vurderer byggematerialer og miljøegenskaper.

Målet med seminaret er å skape en bredere forståelse for byggematerialer og miljøvurderinger, slik at beslutninger som fattes blir enda bedre.

Mer kunnskap om miljøriktige materialvalg vil gi bedre samfunnsverdi i investeringene offentlige og private gjør i bygg og anlegg for å redusere utslippene i byggets levetid.

Det er lagt opp til en kort debatt etter foredragene.


Foredragsholdere:
 
John-Erik Reisersen, Betongelementforeningen– betong som byggemateriale.

Trine Dyrstad Pettersen, Teknisk sjef i Byggevareindustriens Forening – «Hvordan kan bestiller bidra til mer miljøriktige materialer?»

Sted/tidspunkt: Næringslivets Hus, Narvik. Onsdag 13. mars kl. 12-14.

Pris: Medlemmer av Narvikregionen Næringsforening kr 150,- + mva.
Ikke medlemmer: 350,- + Mva

Enkel servering og kaffe

John-Erik Reisersen
Trine Dyrstad Pettersen