w

24 april | Nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven fra 1.1.2019

Tema er svært aktuelt for virksomheter som har ekstravakter, tilkallingsvakter mv.

Næringslivsfrokost
27.03.201912:36 hilde

Fra 1. januar 2019 er det flere endringer i arbeidsmiljøloven som får betydning for bruk av innleie.

Noen av endringene:

  • Ny definisjon av fast ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9. Bestemmelsen er ment å videreføre gjeldende rett. Formålet er å skape trygghet for arbeid og dermed lønnsinntekt, men bestemmelsen regulerer ikke rett til lønn mellom oppdrag.

  • Hvis arbeidet utføres periodevis skal arbeidsavtalen angi den daglige og ukentlige arbeidstiden, slik at den ansatte har mulighet til å beregne når arbeidet skal utføres og når han er fri til å påta seg andre arbeidsoppdrag.
  •  

Foredragsholder: Hugo Storø, Advokat MNA/Partner Eurojuris Nord 
Pris
: Gratis for medlemsbedrifter i Narvikregionen Næringsforening/ kr 150,- for alle andre.