Helt avgjørende for næringslivet i Narvikregionen!

Uten moderne operasjonsfasiliteter og robotverktøy – risikerer vi kutt i akuttberedskap.

INNSAMLINGSAKSJON
Styret i Narvikregionen Næringsforening mener at når vi etablerer nytt sykehus, er det viktig at nødvendig utstyr er på plass. Uten moderne operasjonsfasiliteter og robotverktøy – er sjansene større for at UNN Narvik stiller først i køen ved kutt i akuttberedskap/døgnberedskap.
Nå oppfordrer vi bedrifter i hele regionen til å bidra til innkjøp av nytt utstyr!
 

25 lokalsykehus i landet har allerede anskaffet utstyret.  

Arbeidsgivere i regionen merker utfordringer mht rekruttering. Skal en kunne trekke tilflyttere til regionen, må vi kunne tilby god kvalitet på helsetjenester. Lang reise til behandlingstilbud er en belastning for pasienten og innebærer lengre fravær fra arbeidsplassen.

Næringslivet i regionen krever akuttberedskap og god kvalitet på lokalsykehusets tjenester!

På foto. Styret i NRNF fra venstre: Maria Jeanette Øvergård, Jim Ove Johansen, Terje Theodorsen, Hanne Mikalsen, Espen Lund, Jørn A. Pettersen 

Styret i NRNF