Åpnet unikt varehotell i Narvik

- flere tusen m2 for lagring av kjøle-, fryse-, og tørrvarer

NARVIK LAGER

Nylig ble snora klippet for NARVIK LAGER, et nytt og etterspurt lagertilbud i logistikkbyen Narvik. 

Et 4300 m2 stort varehotell med alle tilhørende terminaltjenester skal gjøre hverdagen enklere for alle som frakter varer til eller gjennom byen, men også de som har behov for lagring i en kortere eller lengre periode.

- Et etterlengtet tilbud for logistikkleverandører, men også vanlige bedrifter med lagringsutfordringer, sier en av initiativtakerne Kenneth Kuraas.

Med Fagernes-terminalen som nærmeste nabo er NARVIK LAGER lokalisert som en strategisk hub kun et steinkast unna jernbaneterminalen og E6.

- Det er ingen tvil om at dette er et riktig tilbud i logistikkbyen Narvik. Vi vet at veldig mye av varene som kommer til nord, først kommer til Narvik via tog. Med en mulighet for mellomlagring av alle typer varer både på kort og lang sikt, kan vi gjøre hverdagen enklere for mange, sier Kuraas.

- Ser vi på de økte transportkostnadene til Nord-Norge de siste 2 årene, kan et firma som handler for eksempel 10 europaller i uken fra Sør-Norge, går over til å handle fulle trailerlaster også sette av de ekstra pallene hos NARVIK LAGER. Besparelsene med denne type smarte innkjøp kan bli på 10-30.000,- per last.  

Eget behov skapte ny forretningside
Det var behov for mer og nærmere lagring av egne produkter som fikk ledelsen hos Kuraas AS til å se på muligheten for å kombinere egne lagerfasiliteter med utleie.

Arbeidet med å fylle hylleplassene er godt i gang, og det nye varehotellet har allerede signert avtaler med flere store aktører.

- Vi har blant annet gjort en større avtale med et oppdrettsfirma som har leid store arealer på fryselageret, og en emballasje-leverandør som har begynt å fylle hylleplasser på tørrvarelageret, forteller Kenneth Kuraas.

- Det er viktig å presisere at det fortsatt masse ledig kapasitet i alle avdelinger, legger han til.

Alle terminaltjenester
Vår nordlige beliggenhet og den tette koblingen mellom vei, sjø, bane og luft har gjort Narvik til et naturlig knutepunkt med store muligheter. 

Vi tror, og har allerede erfart, at det er behov for slike tjenester i byen i dag og ikke minst i fremtiden.

Ved siden av utleie av lagerplass på de ulike lagrene, tilbyr vi også alle nødvendige terminaltjenester. Mottak av forsendelser, utlevering av forsendelser, plukking av kundeordrer på vegne av vareeierne. Vi er veldig fleksible og strekker oss langt for å fylle kundens behov. Ta kontakt for en hyggelig «lagerprat» så kan vi sikkert løse også dere utfordringer, avslutter Kuraas.

--------

Om oss
Narvik Lager er en logistikkpartner og et varehotell med topp moderne fasiliteter som tilbyr palleplasser for kjøle-, fryse- og tørrvarer midt i Nord-Norges største logistikk knutepunkt. Vi har kapasitet for både korttids- og langtidsleie.

Vår lokalisering med vei, sjø og bane tett inntil eiendommen gjør NARVIK LAGER til en strategisk hub for mellomlagring av de fleste typer gods og varer.

Les mer på narviklager.no

--------

For mer informasjon om det nye varehotellet, vennligst kontakt:
Kenneth Kuraas
Tlf: 920 38 652
Epost: kenneth@kuraas.no eller narvik.lager@kuraas.no