w

Vi søker 13 ny propeller

Propellfabrikken er nå på jakt etter 13 nye propeller i Narvikregionen, og kanskje har du en av dem ansatt hos deg? Propellen er mellom 20 og 35 år, har tilhørighet til regionen og en egen motivasjon til å være med å gjøre en forskjell i positiv retning for regionens framtid.

14.06.201911:51 hilde

Som dere vet er propellfabrikken et program for unge engasjerte mennesker i regionen som ønsker å bidra til at vår negative befolkningsstatistikk skal snu.

Vi mener at kunnskap om regionen og dens næringsliv, større nettverk og påvirkningskraft er viktig i denne sammenhengen og har derfor utviklet Propellfabrikken.

13 propeller har allerede gjennomført programmet i perioden høsten 2018 til våren 2019, og mer om denne reisen finner du på facebook.com/propellfabrikken og instagram @propellfabrikken.

Vi er nå på jakt etter 13 nye propeller i Narvikregionen, og kanskje har du en av dem ansatt hos deg?

Gjennom programmet vil deltakerne få anledning til å delta på flere konferanser, bli invitert til å holde innlegg/foredrag på relevante arenaer, lære mer om innovasjon, kreativitet, presentasjonsteknikk, maktstrukturer/påvirkningskraft og ikke minst jobbe med viktige spørsmål knyttet opp mot attraktivitet og bolyst.

Det er kun de fire samlingene som er obligatoriske å delta på. Alt annet er frivillig og prioriteres etter egen interesse og kapasitet. 

Nytt i år er at vi tilbyr programmet uten deltakeravgift. Alt er inkludert av mat og overnatting, men reise til samlingene må dekkes av den enkelte. Vi utvikler nå også et Propellnettverk som skal ivareta deltakerne etter endt program. 

Mer informasjon og påmeldingskjema finner du her: https://www.propellfabrikken.no/pamelding/

Påmeldingsfrist er 21. juni, og vi tar gjerne imot spørsmål dersom du skulle ha noen. Jeg hadde satt stor pris på om du kan vurdere om en eller flere hos dere kunne ha nytte og interesse av å søke om deltakelse i programmet.

Hilsen Propellfabrikken

Kontaktperson: 

Silje Bergh Lorentzen
Seniorrådgiver VINN, Teknologiv. 10, NO-8517 Narvik

Tel: 76 96 72 00, Mob: 481 27 987