Næringspolitikk Narvikregionen 2019-2023

Bedriftene gir liv til bygd og by. Uten et sterkt lokalt næringsliv vil den lokale verdiskapingen og velferdssamfunnet på sikt svekkes. Gode rammevilkår for lokal utvikling er vesentlig for næringslivet. Lokale politikere har ansvar for å tilrettelegge slik at næringslivet får gode utviklingsmuligheter for å skape flere lokale arbeidsplasser og økt verdiskaping.

Vi spør partilederne

Nye Narvik kommune står ifølge SSB foran en utfordrende demografisk utvikling. Noen omtaler dette som en «krisesituasjon» og Narvikregionen Næringsforening forventer at dette må være bakgrunn og grunnlag for de næringspolitiske tiltak som skal skje i den kommende perioden.
   
I forbindelse med høstens valg setter vi lokal næringspolitikk i fokus og inviterer lokale politiske partier til å svare på noen spørsmål.

Hva er viktig for lokal verdiskaping, hva bør prioriteres for å gi gode rammer for næringsutvikling og hvordan skal vi motvirke den utviklingen som SSB spår for den nye kommunen?

Partilederne må besvare spørsmål innen følgende områder:

  • Partiprogrammet 
  • Demografi
  • Næringsareal
  • Strategisk næringsplan 
  • Havbruk
  • Innkjøpspolitikk
  • Arbeidsplasser


Svarene vil bli presentert i artikkel på nettsidene våre og på facebook. Følg med!

Strategisk Næringsplan

Se alle svarene: