Seks næringer for fremtidens Norge

Hvilke næringer kan sikre verdiskapning i Norge i fremtiden? Første rapport i NHO-prosjektet peker på en rekke muligheter.

14.08.201910:23 hilde

Oljeinntektene vil synke, vi må tilpasse oss klimautfordringer og flere jobber vi har i dag, vil forsvinne. Derfor kartlegger NHO hvilke muligheter som finnes i Norge og hvilke fortrinn vi har som kan gjøre oss bedre enn andre land. 

På oppdrag fra NHO har SINTEF utarbeidet rapporten "NYE MULIGHETER FOR VERDISKAPING I NORGE". Her er seks ulike næringer NHO har troen på for fremtidens Norge  (Aftenposten)

1. Helseteknologi

Ifølge rapporten ligger det store muligheter i ultralydteknologien og peker på at Norge har verdensledende kompetanse- og forskningsmiljøer. Med bedre politisk tilrettelegging og bedre samarbeid i helsesektoren mener Sintef at vi kan utnytte fortrinnene vi har i bransjen.  

2. Bærekraftig mat fra havet

Høsting av tang og tare representerer en stor verdiskapingsmulighet, skriver Sintef. Dette vil NHO at Norge skal gjøre noe med. Tang og tare kan brukes til å fôre både mennesker og dyr. Det kan også kan binde CO₂, noe som vil ha en positiv effekt på utslippene våre.

3. Fornybar energi

Samlet sett har de nordiske landene god tilgang på alle materialene som kreves i batteriproduksjon. Dette inkluderer også det mye omtalte mineralet kobolt.

4. Smart og grønn transport

Utslippsfrie og førerløse skip er en industri det ligger store muligheter i, ifølge Sintef. Vi får større behov for transport samtidig som det stilles strengere krav til utslipp. Dette er noe Norge kan utnytte. Men for å lykkes må vi forsterke kompetansen for å kunne levere både teknologi og tjenester til fremtidens marked.

5. Gjenvinning av råstoff

I Norge er det noen steder mye fosforforurensning i jorden fordi råstoffet brukes i gjødsel. Dette mener NHO og Sintef at vi kan utnytte bedre. Fosfor står på EUs liste over kritiske materialer, og derfor mener de at det er et stort potensial i gjenvinning av fosfor. Det kan være mye å hente både i direkte betaling for gjenvunnet fosfor, men også for teknologien som gjør det mulig å gjenvinne den.

6. Infrastruktur og samfunnssikkerhet

Her nevner rapporten at vi burde se på overvann som en ressurs. Hvis vi ikke gjør noe for å forbedre håndteringen av overvann, vil skadepotensialet på grunn av klimaendringer i Norge være mellom 40 og 100 milliarder de neste 40 årene. Vi må derfor bygge bedre infrastruktur for å ta unna vannet og lagre det, mener Sintef. 

Les hele SINTEF rapporten

NHO
, click to open in lightbox