Søker leverandører i Narvikregionen!

WGS/NSG søker leverandører av et bredt spekter av varer og tjenester, på de områder hvor Forsvaret selv ikke har kapasitet eller er dekket gjennom andre avtaler.

Cold Respons febr/mars 2020
29.08.201908:42 hilde

Cold Response 2020 skal foregå i perioden februar/mars 2020, hovedsakelig i Ofoten og Indre Troms. Militærøvelsen innebærer en omfattende leveranse av varer og tjenester til de øvende styrker.


Informasjon om Wilnor Governmental Service AS (WGS) og NorSea Group (NSG), og den rolle vi trolig skal fylle under øvelsen, følger under.

WGS har inngått en langsiktig kontrakt med Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) som strategisk partner for logistikkstøtte. Kontrakten omfatter blant annet Host Nation Support (HNS) ved utenlandske styrker sine opphold i Norge. NorSea Group AS er partner i denne avtalen, og er den utførende partner for de fleste tjenester som skal ytes under avtalen.

WGS/NSG leveranser av HNS har ved de større øvelser de siste årene vært omfattende, og dekket et bredt spekter av varer og tjenester, på de områder hvor Forsvaret selv ikke har kapasitet eller er dekket gjennom andre avtaler. Dette innebærer også samarbeid med et omfattende nett av underleverandører for å dekke behovene.

************

Vi forventer at WGS/NSG vil komme til å fylle en rolle for HNS fra det sivile samfunn også under øvelse CR20 i Ofoten og Indre Troms, samt muligens noe i Trøndelag. På den bakgrunn ønsker vi å legge til rette for at leverandører allerede nå kan registrere sin interesse, for å gi oss en oversikt over mulige lokale leverandører i regionen, og danne grunnlag for senere kontakt og informasjon. Dette gjøres som beskrevet under.

For de leverandører som ønsker å motta ytterligere info om prekvalifisering og etter hvert invitasjon til å gi tilbud, er det fordelaktig å registrere seg som leverandør via linken under:

Leverandørregistrering CR20

Hele invitasjonen

Forsvaret
, click to open in lightbox