Om vårt program - kompetanseutvikling i arbeidslivet

Å lære hele livet blir stadig viktigere, flere må få mulighet til å ta utdanning og få faglig påfyll. Her viser vi veien til ulike muligheter.