w

Kompetansekartlegging hos aktører knyttet til reiseliv og opplevelsestilbud i Narvikregionen

Vi håper din bedrift kan sette av noen minutter til å fylle ut denne kartleggingen.

VI KARTLEGGER
18.09.201908:44 hilde

Næringsforeningen gjennomfører for tiden et prosjekt for å styrke kompetanseutviklingen i regionens arbeidsliv. 


I tillegg til generell informasjon til næringslivet ønsker vi å rette fokus mot to av satsningsområdene i Strategisk næringsplan for Ofoten, deriblant reiseliv- og opplevelses-næring. I dette prosjektet vil vi gjennomføre næringskafeer som dreier seg om temaet, og en målrettet bransjedag for næringen. 

Som en del av prosjektet gjennomfører vi en kompetansekartlegging hos aktører knyttet til reiseliv og opplevelsestilbud. Både for å informere de ulike utdanningsinstitusjonene og for å synliggjøre behov, muligheter og utfordringer knyttet til kompetanseutvikling i næringen.

Vi håper din bedrift kan sette av noen minutter til å fylle ut denne kartleggingen.  

På forhånd takk hjelpen!

>> Link til KARTLEGGING