w

Luminiser slår til på Folkeinvest.no

Luminiser as melder at de nå nærmer seg målet.

30.10.201909:33 hilde

Salgs- og markedssjef Ivar Klavenes sier: - "Da er vi en av de få som klarer målet på Folkeinvest.no og totalt så kan det se ut som at vi klarer å nå målet på 2 millioner.

Viktige beslutninger er tatt og Næringsparken Nord (KUPA – Harstad) går inn med kr. 500.000,-. Vi har fått presentert oss for Norinnova Tromsø 2 ganger hvor vi søker om kr. 500.000, -.

Videre skal vi presentere oss for Kunnskapsparken Bodø og Norinnova Narvik for emisjon til å matche beløpene til øvrige deltakere. 

Takk til alle de som heier oss fram til verdiskapning i Narvik."