– Gi innbyggerne en gave

Vår fremtid i regionen handler om gode utdanningstilbud. Gode kultur og idrettstilbud. Men først og fremst arbeidsplasser.

Debattinnlegg Fremover

Se innlegg på Fremover.no

Det nærmer seg startskuddet for en ny kommune i Ofoten, og forventningene til starten på Nye Narvik kommune er store, hos mange. Det blir spennende å se hvordan administrasjonen i den nye kommunen prioriterer i sitt første budsjett for å gi den nye kommunen nødvendig fart inn i fremtiden. Og ikke minst blir det spennende å se hvordan politikerne fra tre tidligere kommuner nå skal samarbeide for et nytt felles budsjett, og hvordan de ønsker å sette sitt politiske preg på den nye kommunen.

Politikk handler om prioriteringer. Det ser vi tydelig når politikere i fylkeskommunen ønsker å kutte veldig mange millioner på videregående skole, til de som vi har aller mest bruk for i landsdelen, ungdommen. Ikke bare det, men de ønsker også å verne og bevare alle tilbud i Bodø, mens de legger ned tilbud i resten av fylket. En prioritering som unisont er blitt behørig omtalt av våre politikere i Narvikregionen, med flere.

Vår fremtid i regionen handler om gode utdanningstilbud. Gode kultur og idrettstilbud. Men først og fremst arbeidsplasser. Arbeidsplasser som sikrer at den demografiske utviklingen vi har hørt så mye om det siste året endrer seg og gjør befolkningsframskrivinger til nettopp det de er, en framskriving, en spådom. Et viktig virkemiddel for mange kommuner i nettopp denne jobben er et næringsfond. Et næringsfond som fortrinnsvis skal anvendes til næringsformål som kan fremme næringsutviklingen og trygge bosetningen i kommunen.

Gjennom de siste årene har næringsfondet til Narvik kommune blitt brukt til mange gode enkelt saker. Fondet har vært fristende å ty til når det har manglet noen kroner til en god sak, men ofte ikke en sak som har noe med næringsutvikling å gjøre.

Også ved sist budsjettbehandling var stort sett hele næringsfondet fordelt før det nye året var startet. Det har Narvikregionen Næringsforening store forventninger om ikke blir tilfellet når den nye kommunen får sitt aller første budsjett.

Det siste året har mange av politikerne våre viet mye tid til å si til velgerne at det viktigste av alt fremover er arbeidsplasser. Og når Narvikregionen Næringsforening før valget i høst gjennomførte en liten spørreundersøkelse hos våre lokalparti i Nye Narvik kommune var tilbakemeldingene tilnærmet like. Der det var stor enighet blant de største partiene om hva som er viktigste for næringslivet i valgprogrammet, størrelsen på næringsfondet og bruken av næringsfondet.

Arbeiderpartiet var kanskje aller tydeligst: «Flere arbeidsplasser er jobb nummer én i nye Narvik kommune». Mens Høyre uttalte: «Høyre vil at kommunen skal være en lyttende og aktiv tilrettelegger for eksisterende og framtidig næringsliv i byen og regionen». Størrelsen på næringsfondet ble også aller partiene spurt om, der Senterpartiet var tydelig på at næringsfondet må økes: «Næringsfondet i den nye kommunen vil øke med ett par millioner som følge av sammenslåing. På sikt må vi søke å kunne øke næringsfondet.» Og Sosialistisk venstreparti var ikke noe dårligere: «Størrelsen på næringsfondet er ikke problemet, men bruken av det. SV har i en årrekke påpekt at mesteparten av fondet går til faste tilskudd eller drift. Dette er et problem som hindrer vekst og utvikling. Målet må være at Næringsfondet i sin helhet kan benyttes til å skape ny næring og nye arbeidsplasser.» Også det femte største partiet, Fremskrittspartiet, var klar i sin mening: «FRP vil søke å øke næringsfondets størrelse slik at det både kan finansiere Futurums næringsarbeid etc og brukes direkte til utvikling av nytt næringsliv og nye arbeidsplasser.»

Når partiene som utgjør over 90 prosent av representantene i kommunestyret til den nye kommunen er så tydelige, og så enige, om kommunens viktigste verktøy for flere arbeidsplasser, er det ikke rart at det er store forventninger til det aller første budsjettet i den nye kommunen.

Narvikregionen Næringsforening forventer at når rådmannen og hans stab presenterer sitt første budsjett har de tatt hensyn til de tydelige signalene fra politikerne. Og når politikerne slippes løs på tallene er det like store forventninger om at dersom det skal gjøres politiske prioriteringer knyttet til næringsfondet, så er det for å øke beløpene som skal brukes til å fremme næringsutvikling.

En julegave til innbyggerne i kommunen kan godt være å innføre en lokal handlingsregel knyttet til næringsfondet. Det hadde kledd en ny og offensiv kommune å vedta at minst to prosent, eller gjerne mer, av det totale budsjettet skal brukes til næringsutvikling.

Ragnar Bøifot
Svein Erik Kristiansen