Hvordan fanges vi av "Fake News"?

I dag har vi lært litt mer om hvilke konsekvenser "Fake News" kan ha for bedrifter som rammes. Faktisk.no har i tre år jobbet med faktasjekk av påstander i den offentlige debatten.

Dagens innlegg av Sølve Kuraas Karlsen, Faktisk.no, ga oss et innblikk i de utfordringer som følger av at "Fake News" har gjort sitt inntog i de aller fleste mediekanaler. Næringsforeningen tar dette på alvor, og vil følge opp med aktuelle kompetansehevende tiltak på tema mediehåntering. 

I det siste året har vi sett hvordan falske påstander og nettverk har misforstått bedrifter og angrepet dem på sosiale medier, noe som har ført til at bedrifter har tapt tillit og store utfordringer i møte med en offentlighet de ikke visste fantes. Hvordan treffer fake news bedrifter i Norge i dag? 

Sølve Kuraas Karlsen har jobbet som lektor i norsk i 14 år. Har erfaring fra e-læring og prosjekter på tvers mellom skole, næringsliv og organisasjoner. I Faktisk er han prosjektleder for skoleprosjektet Tenk og holder foredrag knyttet til kildebevissthet og kritisk medieforståelse.


Les Sølves kronikk i Fremover:  Hvor farlig er Fake News?  

For noen få år siden var begrepet falske nyheter noe som svært sjelden ble omtalt. I 2017 ble «Falske nyheter» kåret til årets nyord av Språkrådet. I begrunnelsen uttalte seniorrådgiver Ole Våge i Språkrådet følgende: «Bruken av frasen falske nyheter har eksplodert det siste året, og det er det mest brukte nyordet blant årets kandidater. Frasen speiler kampen om sannferdige nyheter i den offentlige debatten på en helt ny måte, både i Norge og ellers i verden».

Sølve Kuraas Karlsen