w

22 april | Kurs i styrearbeid for lag og foreninger

Kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styret sitt ansvar og arbeidsområde, du blir kjent med de viktigste lovene og reglene.

KURS KJØRES SOM WEBINAR
03.03.202009:26 hilde
Gratulerer - du har fått et styreverv!

Å være styremedlem er spennende og interessant, men kan også være også utfordrende og krevende. Styrearbeidet er viktig av flere grunner.

Kurset passer for både nye og mer erfarne styremedlemmer og vil gjøre hverdagen din enklere i ditt lag eller forening.


Tidspunkt/sted: Onsdag 22. april kl. 17-21. Webinar på Microsoft Teams.

Om Webinar på Microsoft Teams
Den pågående koronapandemien påvirker de fleste, også oss som arrangør av styrekurset for foreninger. Vi har derfor endret kurset til et webinar, tidspunktet er det samme, men du må ha dataverktøy og nett-tilgang. Vi benytter Microsoft Teams og sender ut en møteinnkalling med en lenke til det digitale kursrommet dagen før kurset.

Foredragsholder: Ann Kristin Andreassen, VINN
Deltakeravgift: Kr 500,-  

Aktuelle tema 

  • Møteledelse
  • Kommunikasjon med medlemmene
  • Tips til tilskuddsordninger og søknadsskriving
  • Konflikter i organisasjonen