Dugnad - for hvem?

Når helsemyndighetene og det lokale hjelpeapparatet har gjort det de kan, så må vi alle gjøre det vi kan for å berge så mye av det lokale næringslivet som overhodet mulig.

Kronikk

For at vi skal beholde den velferdsstaten vi er vant med. For at vi fremdeles skal ha et helsevesen som kan gjøre de utroligste ting. For at kommunene skal kunne bruke ubegrenset med penger på å berge meg og deg fra en verdensomspennende pandemi. For at du skal være sikker på at når du blir gammel nok til at du har gjort deg fortjent til pensjon, så får du en anselig sum på konto hver måned, uten å gjøre noe som helst. For at når du eller jeg er syk, så skal vi fortsatt motta lønn. Dersom vi ønsker at alle de godene alle av oss har i Norge skal fortsette, så er det viktig at vi nå har minst to tanker i hodet samtidig.

Uten at vi alle gjør en ekstraordinær innsats for å berge flest mulig arbeidsplasser i vår region, trenger vi ikke så mye annet heller. Arbeidsplasser og skatteinntekter er grunnmuren i den norske velferdsstaten. Derfor er det særdeles viktig at vi alle stiller opp, både for liv og helse, men ikke minst for næringslivet. Det er ingen tvil om at denne krisen vil føre til konkurser, og jo lengre den varer desto flere konkurser vil det bli. Og dessverre er vi i fare for å oppleve det lokalt også.

Det må vises en god porsjon dugnadsånd også innad i næringslivet. Bedriftene må rett og slett stille opp for hverandre når man nå også ber om en hjelpende hånd fra det offentlige og fra innbyggerne. Og de største, og de som har normal drift må ta ansvar for å bidra til å holde hjulene i gang.

  • Bedrifter som har prosjekter som er igangsatt må ikke stoppe disse.
  • De som kan må fremskynde innkjøp og investeringer, hos lokalt næringsliv først og fremst.
  • De som kan bør betale sine regninger så snart som mulig, og ikke nødvendigvis vente til forfallsdato.
  • Det må være trygt å samhandle, både mellom bedriftene og mellom bedrifter og privatkunder. Ærlighet og solidaritet er viktigere enn noensinne i næringslivet.
  • Huseiere som har leietakere som sliter bør snarest gå i dialog med dem for å bidra til at de også blir fremtidige leietakere. Og lettelser som gis av det offentlige må naturligvis også leietakerne få nytte av.
  • Bedrifter som har redusert aktivitet bør se seg om etter nye forretningsmuligheter, underveis i krisen, og ikke minst etterpå. For krisen vil gå over, vi vet bare ikke når.
  • Og kanskje kan man ta en telefon, og gi en liten utsettelse, før man sender den fakturaen som har forfalt til et inkassoselskap. Vi trenger ikke at slike utgifter er det som sender lokalt næringsliv til skifteretten når utfordringene er store nok fra før.

Og vi alle må handle hos den handelsstanden vi har lokalt. Om noen sitter hjemme og kjeder seg, og handler varer fra nettbutikker som holder til langt unna vår egen region, så tenk dere om. Aldri før har det vært viktigere at vi gjør våre innkjøp hos våre lokale butikker. En av de beste nyhetene i løpet av denne krisen har vært at ingen nordmenn handlet på dagligvarebutikken på Riksgrensen, tenk alle de millionene som nå blir omsatt hos våre lokale kjøpmenn/kvinner i stedet. De lokale butikkeierne som bidrar til frivilligheten med å stort sett alltid stille opp som sponsorer når det er et idrett- eller kulturarrangement. Enten som større sponsorer eller med en fruktkurv og noen småpremier til tombolaen. Vi kan sørge for å bruke denne krisen som en anledning til å foreta enda flere innkjøp lokalt, slik at vi alle kommer styrket ut av krisen.

Privatpersoner som lenge har tenkt på å pusse opp badet, kjøkkenet eller bygge seg en garasje, kan kanskje bruke litt av tiden i denne krisen til å planlegge dette, slik at når krisen er over så sørger vi for at lokale håndverkere, enten det er elektrikeren, rørleggeren eller snekkeren på nytt får fulle ordrebøker.

Og når vi alle igjen kan samles på alle de flotte serveringsstedene i byen, de som nå har måtte stenge dørene. Kanskje alle kan planlegge en ekstra tur på byen for en matbit, eller bare for å hygge seg. Slik at omsetningen også kommer i gang på disse stedene.

Det er ingen tvil om at dugnadsånden er på det sterkeste for tiden, men ikke bare tenk på liv og helse. Tenk også på at det skal være både liv og helse også når krisen er over. Og det finnes mange eksempler på at man kan komme styrket ut av en krise også. Det har vi alle muligheten til å bidra til, både de som driver bedrifter og de som er kundene til bedriftene i vår region.


 
31.03.2020
Svein Erik Kristiansen

Direktør
Narvikregionen Næringsforening 

Odd-Georg H. Benjaminsen
Svein Erik Kristiansen