w

Arbeidsplasser er viktigst

I Narvikregionen Næringsforening er vi opptatt av regionbygging og utvikling av samarbeidsrelasjoner på tvers av kommune- og fylkesgrensen.

11.05.201608:39 Hilde Normark

I forrige uke inviterte vi derfor representanter for næringsforeningene i Bardu og Salangen til et møte på Lapphaugen. Ordføreren i Lavangen var med, det samme var representanter fra næringslivet i Gratangen. Vi har felles utfordringer vi kan arbeide sammen for å løse. Utover våren skal kontaktes følges opp.

Muligheter og utfordringer
Det er mange muligheter i Narvikregionen og det er mange utfordringer. En av de store utfordringene er «forgubbingen» vi ser i alle kommunene. Ifølge befolkningsframskrivingene fra Statistisk sentralbyrå vil det i 2040 være 1 312 flere innbyggere i de fem kommunene i Ofoten enn i dag. Det blir 1 951 flere i aldersgruppen 70 – 89 år, mens det blir 325 færre i aldersgruppen 20-39 år. Dette er dramatisk.  

Det er ikke sikkert det blir slik, men for å gjøre prognosene til skamme må vi fokusere på arbeidsplasser. Vi må sørge for å trygge de arbeidsplassene vi har og vi må legge forholdene til rette for vekst, nyskaping og flere arbeidsplasser. Uten arbeidsplasser vil enda flere i yrkesaktiv alder flytte fra bygd og by. Arbeidsplasser er viktigst.

Unge voksne
Hva skal til for at flere unge ønsker å bo her i vår flotte region? Det finnes ingen enkel oppskrift, men vi kan ikke lukke øynene og ikke gjøre noe. Sammen med Futurum har vi nylig startet «Unge voksne, 20-40», et prosjekt hvor målet er å øke antall innbyggere i denne aldersgruppen. Det planlegges mange spennende arrangement og aktiviteter.  
 
Vi ønsker å øke bolyst og tilrettelegge for økt tilflytting til Narvikregionen og vi ønsker å løfte frem alle aktiviteter og fritidstilbud.

Nylig lanserte vi en portal der lag- og foreninger inviteres til å gjøre informasjon tilgjengelig for hele verden, helt gratis. Du finner mer informasjon på nettsidene våre, www.nrnf.no

Denne måneden skal det holdes folkeavstemninger mange steder. Vi håper flere går sammen om å etablere én ny stor kommune i regionen. Vi tror en stor kommune vil være den beste løsningen for innbyggerne og for næringslivet og at det vil gi større konkurransekraft, økt verdiskaping og flere jobber. En stor kommune vil også bety at vi blir mer attraktive for unge som vil bo og arbeide her. Det trenger vi.

Kjetil Moe
Narvikregionen Næringsforening

Faksimile fra Fremover