Søker lokale leverandører ifm bygging av kraftledning Kvandal-Kanstadbotn

Statnett SF skal nå i årene 2021-2023 rive eksisterende og bygge ny 132 kV kraftledning mellom Kvandal trafostasjon og Kanstadbotn trafostasjon.

Statnett har nå publisert konkurransen for entreprisen, og hjelper i den forbindelse de kvalifiserte ledningsentreprenørene i å finne leverandører i Narvik-, Evenes- og Harstadregionen.

Nedenfor er listet 4 kategorier hvor de nå søker lokale/regionale leverandører:

  1. Leverandører av ferdigblandet betong
  2. Grave-/anleggsentreprenører. Ledningsentreprisen inkluderer skogrydding og bygging/oppgradering av tilkomstveier og baseplasser.  
  3. Tjenesteytere innen hotell/overnatting/forpleining.
  4. Forhandlere av trelast/byggevare.