Bolystprosjekter i Narvikregionen

Vi har allerede gjort oss gode erfaringer. Vi ser at arbeidet nytter - og at arbeidet må fortsette, vi er bare så vidt kommet i gang!

Maria Almli, bygdeforsker og biblioteksjef sier - «Bolyst- og tilflyttingsprosjekt kan vitne om dårlig selvtillit hva angår eget bosted.» Og at «Bolystprosjekter og omdømmekampanjer skaper mindreverdighetskomplekser». I artikkel belyser hun en rekke utfordringer som er felles for regioner som sliter med fraflytting.


I Narvikregionen ser vi gode resultater av arbeidet, har etablert arbeidsrutiner og et tverrfaglig samarbeid som fungerer. 

Prosjekter med fokus på tilrettelegging for økt tilflytting og rekruttering, har hatt stort fokus både i Narvik kommune, Karrieresenter, skolene og næringslivet i regionen.

Arbeidet har gitt oss bedre kunnskap om hva vi har og hva vi mangler, hva som ikke har fungert og hvordan vi kan forbedre oss.


Narvik kommune har vært en av 9 pilotkommuner i Nordland fylkeskommunes tilflytterprogram i perioden 2012-2019. De 9 kommunene har samme utfordring – hvordan skal vi gjøre regionen vår mer attraktiv for tilflyttere?

I arbeidet har vi gjennomført kartlegginger av blant annet: 

 • Hvilke målgrupper av tilflyttere kommer hit i dag?
 • Kommunens tjenestetilbud ovenfor tilflyttere – Hvordan tar vi imot tilflytteren? Hvilke tjenestetilbud har vi og hva mangler vi?
 • Kompetansebehov i arbeidslivet. Hvilke kompetanseområder og yrkesgrupper må vi rekruttere fra en annen kommune eller fra utlandet? Arbeidsgivere i regionen har de siste 10 årene hatt utfordringer knyttet til rekruttering av riktig kompetanse til virksomheten. Dette gjelder både til yrkesfaglig- og kompetansearbeidsplasser.
 • Hvordan kommuniserer vi med de ulike målgruppene av tilflyttere? I hvilke kommunikasjonskanaler når vi disse?
 • Hvilke preferanser har de ulike målgruppene for å velge å flytte til vår region? 

Resultater av kartleggingene har gitt oss nyttig kunnskap og et godt grunnlag for å iverksette tiltak, etablere nye tjenestetilbud og endre gamle «rutiner».  Vi har også fått gode signaler på hvilke områder både næringsliv og kommuner må iverksette en gjennomgående kompetanseheving. 

Hva kan vi tilby tilflytteren?
Kartlegging av tjenestetilbud og tilbud generelt til tilflyttere har gjort oss mer bevisste på – og gitt oss selvtillit og trygghet på  – at vi har alt som skal til - vi må rette fokus på hvordan vi skal formidle dette til de ulike målgruppene av tilflyttere. 


Prosjektperioden er over – men tiltak iverksettes og nye rutiner etableres!

I Narvikregionen har vi nå et tettere samarbeid mellom kommune, skole, NAV og næringslivet. Vi har i fellesskap etablert:

Tilflytterteamet

Har du nettopp flyttet til Narvik eller vurderer å flytte hit? Et tverrfaglig team er her for å hjelpe deg! Her finner du personer og kontaktinfo: https://narvikregionen.no/teamnarvik

Regional tilflytterportal - https://narvikregionen.no info om regionens tilbud for hele familien: 
 • Ledige jobber
 • Botilbud
 • Fritidstilbud
 • Utdanningstilbud
 • Info om kommunene
 • Lokalhistorien
 • Opplevelsestilbudet
 • Kalender for aktiviteter og arrangementer 
Regional lag- og foreningsportal - https://narviklag.no

Her registrerer lag/foreninger kontaktinfo og link til egen nettside - og blir lett tilgjengelig for publikum.

Tilflytterportaler for Ballangen, Bjerkvik, Gratangen og Kjøpsvik

I Narvikregionen finner du attraktive bosteder. Nært fjord og fjell, gode oppvekst- og utviklingsmuligheter med nærhet til offentlige servicetilbud, et driftig næringsliv og et rikt kulturliv. https://narvikregionen.no/portaler

Regionalt vertskapskurs: http://narvikvert.no

NarvikVert - et nettkurs i vertskap og Narvikregionen, vår historie, hva vi lever av og hva vi kan tilby m.m. Målgruppen for vertskapskurset NarvikVert er alle som møter mennesker innen kommune, handel, service, reiseliv, kultur- og opplevelsesnæring.


V
i har allerede gjort oss gode erfaringer.
Vi ser at arbeidet nytter - og at arbeidet må fortsette, 
vi er bare så vidt kommet i gang! 

Hilde M. Normark
Prosjektleder tilflytterprosjekter i Narvikregionen