Dine opplevelser av SOMMERNARVIK 2020?

Vi håper nå på en tilbakemelding på hvordan tiltaket SOMMERNARVIK2020 ble mottatt. Skal tiltaket videreutvikles til neste år? Her er vi opptatt å få inn alle tilbakemeldinger både positive og negative.

Kartlegging
Sommeren 2020 ble annerledes enn det vi trodde i starten av året. Sammen med lokalt næringsliv, kulturaktører og frivillige forsøkte Narvik kommune å bidra til økt aktivitet, bolyst og en håndsrekning til lokalt reiseliv og kulturliv i hele regionen.

Noen eksempler: Konserter, kino, Arctic kids, aktiviteter i Narvikfjellet og i regi av Arctic Train, sommercamp og uteaktiviteter for ungdom m.m.

Tiltakene ble delt opp i 3 kategorier
- Tiltrekke seg flere til regionen i sommer
- De som valgte å komme til regionen skulle få en ekstra positiv opplevelse av oppholdet
- Gi en økt stolthet og bolyst til alle som bor i regionen fra før av

     

>> Her kan du svare som PRIVATPERSON


>> Her kan du svare på vegne av din BEDRIFT