17 sept | INNSPILLSMØTE m/Fiskeri- og sjømatminister

Sted: Scandic Narvik - Tid: Torsdag 17. sept. kl. 09-1030
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen inviterer til innspillsmøte i Narvik og Gratangen torsdag 17. september.

15.09.202010:06 hilde

Statsministeren, utenriksministeren og en rekke statsråder reiser denne uken rundt i Nord-Norge for å få innspill til regjeringens nye nordområdemelding.

Regjeringens nye stortingsmelding om nordområdene legges fram senere i høst. I arbeidet med meldingen er det blitt arrangert en serie  med innspillsmøter. Regjeringsmedlemmenes rundreise blir siste anledning til å høre direkte fra aktører i nord hvordan regjeringen bør rette inn nordområdepolitikken framover. 

Siden den forrige nordområdemeldingen ble lagt fram høsten 2011 har verden endret seg betraktelig. Internasjonale strukturer er under press, klimaendringene har skutt fart, våre sikkerhetspolitiske omgivelser har endret seg og en pandemi har lagt press på lokalsamfunn, næringsliv og kulturinstitusjoner.

Disse globale utviklingstrekkene påvirker også Arktis. Nord-Norge utgjør over en tredel av Norges fastlandsareal. Landsdelen representerer med sine ressurser et betydelig økonomisk potensial for hele landet. Fiskeri – og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen ser frem til sitt innspillsmøte i Narvik førstkommende torsdag, og håper på flere konkrete innspill på utfordringer og muligheter i nord. 

- Samtidig tydeliggjør den negative befolkningsutviklingen behovet for en framtidsorientert og innovasjonsrettet politikk. Næringsliv, kapital, kunnskap, attraktive samfunn med utdanningsmuligheter, fritids- og kulturtilbud er sentrale stikkord i denne sammenheng, sier fiskeri- og sjømatministeren som ser frem til å avholde sitt innspillsmøte i Narvik kommende torsdag og håper på gode innspill for veien videre. 

Odd Emil Ingebringtsen
, click to open in lightbox