w

21 okt | Ringvirkninger av sjømatnæringen

Verdiskapingen per årsverk i sjømatnæringen er høy. På dagens seminar tar vi for oss ringvirkningene sjømatnæringen har for Hålogaland. Vi har satt sammen en spennende program.

Seminar i Narvik
22.09.202009:46 hilde