w

22 + 23 okt | BYLIVKONFERANSEN 2020

Hvordan kan vi få til bedre samspill i by- og stedsutviklingen både innad i kommuner og i regioner som helhet? Hva skal til for å lykkes i samspillets kunst? BYLIVkonferansen 2020 vil presentere mindre og mellomstore byer som går foran og viser vei for hvordan vi kan skape inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn.

Konferanse i Narvik eller digitalt
24.09.202006:16 hilde