w

21 okt | Fra avfall til lokal verdiskaping

Hvilken rolle spiller du som innbygger og næringsaktør?

Frokostmøte Næringslivets Hus
02.10.202007:22 hilde

08:15 - 10:00 Næringslivets Hus
Arrangør: Smart Narvik, Innovasjon Norge, Norinnova Narvik og Betongklyngen N3C

En rapport viste nylig at hele 97,6 prosent av materialene vi forbruker hvert år i Norge blir ikke ført tilbake i kretsløpet. Dette er langt under gjennomsnittet i verden. Mange andre land er altså langt flinkere til å gjenbruke, resirkulere og reparere enn oss. De har rett og slett en økonomi som er mer sirkulær enn den vi har. Ser man bort fra konsekvensene dette har på miljøet så betyr det også at Norge er mindre konkurransedyktige på et av EUs største satsingsområder: sirkulær økonomi. På frokostmøtet skal vi belyse hvilken rolle du som innbygger og næringsaktør har for å bidra i en positiv retning og for å få til lokal verdiskaping.

I Hålogalands-kommunene får nå alle innbyggere fem dunker de skal bruke til å sortere sitt avfall. Men er dette egentlig den smarteste løsningen og hva vil skje med avfallet etter at renovasjonsbilen har tømt dunkene og dratt videre? Administrerende direktør for Hålogaland Ressursselskap (HRS) kommer for å fortelle om hvorfor de har valgt denne femdunk-løsningen og om andre løsninger de jobber med for at regionen skal få nyttiggjort seg av de mulige verdiene som ligger i vårt avfall.

På frokostmøtet vil vi også få presentert hvordan andre avfallsaktører i regionen jobber med innovative løsninger som skal gi økt verdiskaping fra de ressurser som finnes i vårt avfall. Mer info om programmet og link til påmelding kommer innen kort.

Påmelding her: https://arcticinnovationweek.no/event-type-2/narvik/