Om traineeprogrammet

Trainee Narvikregionen er et ettårig traineeprogram, som kobler sammen nyutdannede kandidater på bachelor- og masternivå, med spennende arbeidsgivere i en region av 7 kommuner.

02.10.202017:04 hilde

Narvikregionen Næringsforening (NRNF) har prosjektansvaret for traineeordningen som starter i 2021.

Programmet er tett knyttet på arbeids- og næringslivets utfordringer med å rekruttere og beholde ung arbeidskraft med høyere utdanning. Ved å benytte seg av trainee vil bedrifter kunne få muligheten til å tilføre ny og viktig kompetanse.
    

Traineen

  • har bachelor- eller mastergrad fra universitet eller høgskole.
  • ikke mer enn 3 års relevant arbeidserfaring etter endt studie.
  • kan kommunisere på norsk – både muntlig og skriftlig.

Traineene får et skreddersydd kompetanseprogram som består av lederkurs, seminarer og studietur. Kompetanseprogrammet legger opp til bedriftsbesøk, nettverkssamlinger og aktiviteter for å styrke deltakernes tilknytning og nettverk til kommuner og næringslivet.
      

For arbeidsgiver (bedrift eller kommune)

NRNF inngår en samarbeidsavtale med arbeidsgiver som innebærer:

  • Utforming stillingsbeskrivelse
  • Nasjonal utlysning av ledige traineestillinger
  • Søknadsbehandling
  • Tilrettelegging av kommunikasjon i hensiktsmessige kommunikasjonskanaler.
  • Kompetanseprogram

NRNF besvarer henvendelser, tar imot søknader og lager søkerlister. Arbeidsgiver får søknader og søkelistene som er relevant for de ledige stillingene. Arbeidsgiver står for utvelgelsen og har arbeidsgiveransvaret. Ved ansettelse avtaler bedrift og kandidat stillingsinnhold og betingelser. Lønnen er konkurransedyktig.  

Ta gjerne kontakt!

Har du spørsmål om programmet, ta gjerne kontakt med prosjektleder Hilde M. Normark her: tlf. 94890222 / post@traineenarvik.no