Nasjonal bærekraftsundersøkelse

S-HUB er nå i gang med årets State of Sustainability, en årlig rapport som kartlegger status på bærekraft i norsk næringsliv.

15.10.202012:25 hilde

Da første rapport ble lansert i 2017 var det første gang det ble gjennomført en så omfattende kartlegging av hvordan de største bedriftene i Norge jobber med bærekraft. Datagrunnlaget består av en anonym spørreundersøkelse som sendes til norske bedrifter. Analysen gjøres i samarbeid med våre analysepartnere ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

For å få et så representativt bilde av norsk næringsliv som mulig, ønsker vi i år å be om hjelp fra andre dyktige klynger og nettverk rundt om i landet. Da kan vi også kartlegge bærekraftsarbeidet i virksomheter i ulike deler av Norge bedre.

Bedriftene velger selvfølgelig helt selv om de ønsker å delta og dermed bidra til en av Norges mest omfattende rapporter på bærekraft i næringslivet.

 

Link til spørreundersøkelse: http://bit.ly/StateofSustainability2020
(tar 15-20 minutter å gjennomføre, deadline 25.oktober)Vi sender naturligvis ut rapporten til dere i etterkant om det er ønskelig, og kommer til å presentere funnene på en digital event 25-26.november. Vedlagt finner du fjorårets rapport, samt et banner som kan brukes i epost/nyhetsbrev sammen med linken over.


Beste hilsen,
Andreas

---

Andreas Friis

Founder & Executive Director

Sustainability Hub Norway (S-HUB)

 

Email: andreas@sustainabilityhub.no 

 

, click to open in lightbox