Vi søker traineekommuner

Vi ønsker å gi kommunene en mulighet til å prøve ny kompetanse i ett år, samt være fremtidsrettet og ta ansvar for å gjøre et vanskelig arbeidsmarked bedre for nyutdannede.

For kommuner
26.10.202011:25 hilde

Trainee Narvikregionen er et ettårig traineeprogram, som kobler sammen nyutdannede kandidater på bachelor- og masternivå (alle kompetanseområder) med spennende arbeidsgivere i en region av 7 kommuner.

Konsekvensene etter koronakrisen har vært store, både nasjonalt og lokalt. Kommunene har innført tiltak for å sikre næringsliv, arbeidsplasser og økt aktivitet i regionen. Det er nok sannsynlig at den vanskelige situasjonen arbeidsmarkedet i stor grad vil ramme nyutdannete. 

Gjennom traineeprogrammet gir vi kommunene en mulighet til å prøve ny kompetanse i ett år, samt være fremtidsrettet og ta ansvar for å gjøre et vanskelig arbeidsmarked bedre for nyutdannede. 

Kommunene som dekkes av dette traineeprogrammet er: Bardu, Evenes, Gratangen, Lavangen, Narvik, Salangen og Tjeldsund. 

Narvikregionen Næringsforening (NRNF) har prosjektansvaret for traineeordningen og inngår en samarbeidsavtale med arbeidsgiver som innebærer:

 • Utforming av utlysning 
 • Nasjonal utlysning av ledige traineestillinger
 • Søknadsbehandling
 • Tilrettelegging av kommunikasjon i hensiktsmessige kommunikasjonskanaler.
 • Kompetanseprogram

Vi besvarer henvendelser, tar imot søknader og lager søkerlister. Arbeidsgiver får søknader og søkelistene som er relevant for de ledige stillingene.

Arbeidsgiver står for utvelgelsen og har arbeidsgiveransvaret. Ved ansettelse avtaler arbeidsgiver og kandidat stillingsinnhold og betingelser. Lønnen er konkurransedyktig.

Kommunikasjonsarbeidet og kanaler

Kanaler for formidlingen av de ledige traineestillingene tar utgangspunkt i den enkelte ledige stillings art, bransje og kompetanseområde (eksempler: juridisk, økonomi/adm., ingeniørfag, helsefag, ikt m.m.). Noen aktuelle kanaler:

 • Karrierestart.no
 • Direkte kontakt studenter, studentorganisasjoner, fronter og its learning.
 • NAV.no
 • Nettsider utdanningsinstitusjoner
 • Facebook og twitter
 • Nyhetsbrev per epost og sms  
MER INFO: traineenarvik.no
 

Kan dette være av interesse for kommunen? Ta kontakt i skjema:

, click to open in lightbox

Info om program: