Trenger vi flere butikker?

Trenger vi flere byggeprosjekter?
Trenger vi flere arbeidsplasser?
Trenger vi mer aktivitet?
Svaret på alle disse spørsmålene er ja, etter min oppfatning.

03.06.201611:53 Hilde Normark
La oss ta utgangspunkt i Narvik kommunes egen Handels-og Næringsanalyse fra juni 2015.

Denne viser at varehandel er den nest største næringen i Narvik hva angår antall arbeidsplasser (1.441), det er kun helse- og sosialtjenester som har flere sysselsatte (2.324).

Som regional handelsby fikk vi et løft når Narvik Storsenter og Amfi Narvik ble bygd.

I Narvik handles det for kr. 78.427,- pr. innbygger pr. år, men vi har langt igjen før vi er på nivå med f.eks Bodø med 86.613,- og Harstad med 89.596,-.

Disse tallene sier noe om hvor mye vi som bor her handler for, og også om hvor mange fra omlandet/omverden som kommer til en by som Narvik for å handle.

I Narvik utgjør handlingen 4 % mer enn behovene til byens egne innbyggere, i Bodø er denne størrelsen 14 % og i Harstad er den hele 18 % over innbyggernes egne behov – og både i Bodø og i Harstad bygges det flere butikker, mens dere leser dette innlegget. 

Disse størrelsene sier noe om hvor dyktige vi er som regions- og handelssenter, hvor mange rundt oss velger å besøke oss, hvor mange kommer hit for handle?

Derfor er utvidelse av tilbudene og bredden innen varehandel i Narvik meget viktig for å hevde oss i konkurransen med andre regionsentre, men også for å heve trivselen for byens og regionens innbyggere. 

Andre gode grunner til å at vi bør bygge flere butikker er at de gir flere arbeidsplasser generelt sett.
  • De gir arbeidsplasser også til unge arbeidstakere.
  • De gir deltidsjobb til skoleelever og studenter
  • De gir arbeidsplasser til flyktninger og innvandrere som skal integreres.
  • De gir arbeidsplasser også til de som ikke ønsker å ta høyere utdanning, ikke alle kan eller ønsker å ta masterutdanning.
  • Det gir arbeid til entreprenørene som skal klargjøre tomtene og bygge butikkene.

Dette er viktig for å holde hjulene i lokalsamfunnet i gang.

Hvis vi sier nei til for mange prosjekter, velger å utsette for mange prosjekter år etter år, så stopper utviklingen opp.

Utviklingen i vår region samlet sett går jo ikke i rett retning, vi blir færre og færre, og eldre og eldre.

Ingenting varer evig, for å bevare og utvikle videre det vi har i dag må vi være villig til omstilling og utvikling.

Vi må si ja til dem som ønsker å investere her, bygge noe, skape arbeidsplasser, også om det er butikker.

Dette vil vel være i tråd med kommunens intensjon om å være en positiv Ja-kommune?   

 

Av
Lars Skjønnås
Adm. direktør Narvikgården as

Lars Skjønnås | Adm.dir Narvikgården as
, click to open in lightbox