w

Leverandørutvikling for havnæringene

Et skreddersydd studietilbud for nordnorske leverandørbedrifter til havnæringene. Søknadsfrist 27 januar 2021

Nytt studietilbud
17.11.202010:12 hilde

Studiet vil ta for seg viktige temaer som innovasjon i havnæringene og deres leverandørindustri, krav til markedsadgang, morgendagens teknologier, ledelse av utviklingsprosjekter, kontrakthåndtering og offentlige støttemuligheter.

Studiet har som hovedmål å bidra til å videreutvikle en konkurransekraftig nordnorsk leverandørindustri som kan tilby varer og tjenester til havnæringene lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Studiet legger vekt på kompetanse- og kunnskapsbygging og utvikling av leverandørnettverk. Studiet skal bidra til dette ved å bringe sammen nordnorske ledere og sette dem bedre i stand til å planlegge og lede utviklingsprosesser i en stadig mer kompleks og dynamisk verden.

I utgangspunktet er samlingene lagt til Tromsø, men blir det nok søkere fra vår region legger de gjerne samlinger i Narvik også.

Info om emnet og hvordan du søker studieplass: 
https://uit.no/utdanning/emner/emne/677621/svf-6014 

 

Invitasjon