Hvordan lyse ut ledig stilling?

Nå er det enklere å lyse ut ledige stillinger - ingen grunn til å utsette! Her har vi samlet litt informasjon om nye muligheter på arbeidsplassen.no:

arbeidsplassen.no

Rekruttering

Arbeidsgiver kan logge inn på www.arbeidsplassen.no og søke etter kandidater for rekruttering. Kandidatene kan lagres i en egen liste.

Arbeidsgiver kan også opprette stillingsannonse som vil bli annonsert på www.arbeidsplassen.no.

Hvis du ikke har rollene i Altinn som kreves (Lønn og Personalmedarbeider og/eller Utfyller/innsender) for å kunne logge på "arbeidsplassen.no", så må du enten få tildelt en av de to overnevnte rollene, eller så kan du få enkeltrettigheten "Rekruttering" tildelt deg av daglig leder eller hovedadministrator i din virksomhet.

Når du er innlogget på arbeidsplassen.no har du tilgang til din virksomhets egen side og tjenester - se videoer på siden. 

Les mer her