Traineeprogrammene i Nordland er sikret!

Nordland fylkeskommune skal bruke 5,4 millioner kroner for å sikre traineeprogrammene i fylket. Opp mot 80 prosent av de rekrutterte traineene blir værende i regionen fem år etter traineeperioden.

Nordland fylkeskommune skal bruke 5,4 millioner kroner for å sikre traineeprogrammene i fylket. Opp mot 80 prosent av de rekrutterte traineene blir værende i regionen fem år etter traineeperioden.

Fylkesråd for plan og næring, Linda Helén Haukland er svært fornøyd med resultatene man kan vise til gjennom de siste 14 årene.

– Nettopp fordi traineene går inn i stillinger og blir værende i regionen, kan vi slå fast at dette er en god måte å rekruttere på, påpeker fylkesråd Haukland i en pressemelding.

Kommer med ny kompetanse

Fylkeskommunen har støttet trainee-ordningene i fire programmer, Trainee Salten, Kandidat Helgeland, Trainee Narvikregionen og Look North (Lofoten og Vesterålen). Trainee Salten har hatt traineer i 14 år, Kandidat Helgeland i 10 år, mens Look North og Trainee Narvikregionen etablerte seg på et senere tidspunkt og har hatt trainee-er i henholdsvis 5 og 3 år.

Alle traineeprogrammene er tett knyttet på arbeids- og næringslivets utfordringer med å rekruttere og beholde ung arbeidskraft med høyere utdanning. Ved å benytte seg av trainee vil bedrifter kunne få muligheten til å tilføre ny og viktig kompetanse, underbygger Haukland

Vinn-vinn

Fylkesråden er opptatt av at ordningen er en vinn-vinn-situasjon for næringslivet og for nyutdannede som kommer rett ut fra universitet og høgskoler.

– Nyutdannede får en vei inn i næringslivet. Mens nærings- og arbeidslivet får forme og utvikle nøyaktig den arbeidskompetansen bedriftene trenger. Mer enn halvparten av bedriftene sier de gjennom trainee-programmene har fått tak i kompetanse de ellers ikke vill fått, utdyper Haukland.

Rekruttering til nord

Hun påpeker at det selvsagt ikke bare handler om nyutdannede som kan søke seg inn i traineeordninger i regionen de ønsker å bosette seg. For dette kan også være en vei inn i arbeidslivet for dem som har høy utdanning, men som har søkt uten å lykkes med å få innpass hos en arbeidsgiver.

– Mange av traineene hadde ingen tilhørighet til regionen da de søkte. Dette viser at vi også har et stort og ubenyttet potensial for å rekruttere enda flere unge med høy utdannelse til Nordlands arbeids- og næringsliv. Igjen en vinn-vinn for dem som søker denne ordningen som en vei inn i arbeidslivet – men også for Nordlandssamfunnet, som må bruke alle virkemidler som finnes, for å hindre fraflytting og for å trekke folk nordover, forklarer Haukland.

Mange søkere til ordningen

1577 unge nyutdannede har søkt om å delta i traineeprogrammer i Nordland de siste tre årene. Av disse ble 104 ansatt i private og offentlige virksomheter.

– Vi ønsker å skape en enda sterkere kobling mellom traineeprogrammene og arbeids- og næringslivet. Vi har derfor satt av 5,4 millioner kroner til denne satsingen de neste tre årene, avslutter fylkesråd Linda Helén Haukland.

Trainee Narvikregionen: