OPERASJON BJERVIK

Vi vil gjøre verden oppmerksom på oss. Sørge for økt aktivitet i Narvikregionen – med Bjerkvik som spydspiss.