Nyetablering INDIRA - Indre Troms

INDIRA fortsetter sin vekst i Nord-Norge og etablerer seg nå i Indre Troms. Etableringen har vært en del av vår langsiktige strategi og en milepæl for INDIRA.

Pressemelding

 - INDIRA fortsetter sin vekst i Nord-Norge og etablerer seg nå i Indre Troms, med dette vil vi kunne tilby våre tjenester med lokal forankring også i dette markedet. Etableringen har vært en del av vår langsiktige strategi og en milepæl for INDIRA.

INDIRA har rekruttert 5 nye medarbeidere i 2020, og i tillegg 3 nye medarbeidere med oppstart i 2021. INDIRA teller da totalt 27 heltidsansatte som arbeider ut fra våre kontorer i Bodø, Lofoten, Narvik, Setermoen og Tromsø.

INDIRA ble etablert i 2013, med lang og tverrfaglig ingeniørkompetanse innen prosjektering, prosjekt- og byggeledelse for både offentlige og private utbyggere innenfor prosjektutvikling, bygg-, anlegg-, infrastruktur- og industriprosjekter.

Prosjektreferansene er mange og spenner fra de små til de helt store. INDIRA er ansatte eid og lokalt forankret i Nord-Norge, sier daglig leder Terje Ingebrigtsen.

                                                                                                                                                                        

Kontaktpersoner for kommentarer

Daglig leder Indira AS Terje Ingebrigtsen, mobil 909 34 337, e-post: terje@indira.no

Terje Ingebrigtsen