Søknadsskjema for foretak med vesentlig omsetningsfall som følge av koronasituasjonen

Du kan nå søke for periodene september/oktober 2020 og november/desember 2020. Søknadsfristen er 14. mars 2021.

kompensasjonsordning.brreg.no