HRS søker trainee innen datateknikk/digitalisering

Vi søker en trainee med gode datakunnskaper og interesse for hvordan digitalisering kan effektivisere og modernisere industrielle virksomheter (logistikk, produksjon).

Ledig traineestilling
20.01.202108:59 hilde

Hålogaland Ressursselskap IKS er et interkommunalt avfalls- og gjenvinningsselskap som eies av 8 eierkommuner i nordre del av Nordland og Sør-Troms. I 2019 hadde konsernet en brutto omsetning på vel 300 mill. kr. og har totalt 125 ansatte fordelt på anleggene i Narvik, Harstad og Tromsø. Hovedadministrasjonen ligger i Narvik. Mer info om HRS: https://www.hrs.no

HRS er i gang med flere digitaliseringsprosjekter og søker derfor en trainee innen datateknikk/IKT som kan bidra til å innføre flere digitale tjenester og løsninger. Stillingen er tiltenkt deltakelse i ulike prosjektgrupper og annen løpende daglig IKT-support etter behov. Hovedansvaret vil være å støtte prosjektarbeidet knyttet til innføring av nytt ERP-system, systemoppsett og testing. 

Vi søker en trainee-kandidat med gode datakunnskaper og interesse for hvordan digitalisering kan effektivisere og modernisere industrielle virksomheter (logistikk, produksjon).

Den rette kandidaten må evne å raskt kunne tilpasse seg en driftsorganisasjon med ulik datateknisk kompetanse og kunne arbeide prosjektbasert. Stillingen krever selvstendighet og nysgjerrighet for å teste ut og lære seg styringssystemet og sørge for en tidsriktig prosjektfremdrift og systemimplementering, sammen med prosjektleder, øvrige prosjektroller og organisasjonen for øvrig.

HRS har hatt 3 trainee-stillinger tidligere innen ingeniørfag (bygg og anlegg), og ser nå frem til å få vurdert nyutdannede kandidater med teknologisk utdanningsbakgrunn.

Ta gjerne kontakt! Har du spørsmål om ledige stillinger eller trainee-programmet, ta gjerne kontakt med prosjektleder Hilde M. Normark her: tlf. 948 90 222, post@traineenarvik.no

, click to open in lightbox
, click to open in lightbox