Næringsforeningen er 30 år

Les tidligere daglige leder i næringsforeningen Kjetil Moes tilbakeblikk i vår historie. 22. januar 2021 er det 30 år siden Narvik Næringsforum ble stiftet. Foreningen skiftet i 2011 navn til Narvikregionen Næringsforening i 2011 og ble regional. Gratulerer med dagen!

22.01.202112:29 hilde

I dag er det 30 år siden Narvik Næringsforum ble stiftet. Foreningen som senere skiftet navn til Narvikregionen Næringsforening - så gratulerer med dagen!


Den korte historien er at etter et oppdrag fra Narvik Handelsstandsforening, Narvik Reiselivslag, Narvik Håndverk- og industriforening og Narvik Markedsforening ble det holdt et møte 31.oktober 1990 hvor etableringen av et "Narvik Næringsforum ble diskutert. Målet var å samle byens næringsliv i en slagkraftig forening.
  
På møtet ble det vedtatt å etablere et interimsstyre som skulle forberede etableringen. Styret besto av direktør Geir Solheim, kjøpmann Jakob Sund, daglig leder Kenneth Jespersen, ordfører Odd Gerhard Andreassen, næringskonsulent Svein Tore Aspelund, rektor Bjørg Kimsaas, soussjef Knut E. Wollan, direktør Svein Ove Hansen og økonomisjef Anfinn Jensen.
 
  
Tirsdag 22.januar 1991 kl. 19.00 det det så gjennomført stiftelsesmøte på Inter Nor Grand Royal Hotel med påfølgende konstutuerende generalforsamling. Hele 63 deltakere var tilstede da ordfører Odd G. Andreassen ønsket deltakerne velkommen, 51 av disse tegnet seg som medlem i foreningen.
  
På generalforsamlingen ble disponent Magne Schille (Kr. Hansen Engros) valgt som styreleder og Geir Solheim (Inter Nord Grand Royal Hotel) som nestleder.
  
Som styremedlemmer ble valgt avdelingsleder Tor Bjerkan (VINN), kjøpmann Jakob Sund (Nossung Eftf. AS og representant for Narvik Handelsstandsforening). Én representant for Narvk Håndverk- og industriforening og to medlemmer fra Narvik kommune skulle oppnevnes senere. Som varamedlemmer ble Bjørg Kimsaas (regionsstyret for de videregående skolene) og økonomisjef Anfinn Jensen (LKAB) valgt.
   
Asbjørn Ludv Stavem ble foreningens første daglige leder, han ble ansatt våren 1993. Senere har vi vært flere daglige ledere, selv hadde jeg den store glede å være det i to perioder, fra 2002 - 2004 og fra 2011-2018 - den siste perioden med Hilde M Normark som god kollega og
Frank Sundermeier som  styreleder.
  
Kunne dratt fram mange saker foreningen har jobbet med, men det får jeg overlate til historikerne. Jeg vil likevel nevne to fra "min" tid:
  
Etableringen av "Ofotbanealliansen" der vi i lag med gode samarbeidspartnere fikk 1,6 milliarder kroner til nødvendige kapasitetsutvidelser på Ofotbanen. Og ikke minst at vi etablerte "Sykehusalliansen" der vi bidro sterkt til å blant annet berge den akuttkirurgiske beredskapen. Noe av det mest meningsfulle jeg har fått arbeide med.
    
Hipp hurra for Narvikregionen Næringsforening og de som på denne datoen i 1991 la grunnlaget.
        
Med vennlig hilsen
Kjetil Moe

Moe Media
www.moemedia.no