Styret

Styret i Narvikregionen Næringsforening, valgt på årsmøtet 25.05.22.

Styreleder: Bjørn Bardal  
NestlederGrete Rolandsen       
    

Styremedlemmer:

Erik Sommerli 
Jim Ove Johansen                        
Jørn A. Pettersen
Maria Haraldstad   
Monica Eide Hermansen  
Terje Theodorsen                   


Varamedlemmer i prioritert rekkefølge:
              

Grethe Parker 
Rune Nystad         
Tone Merethe Viklem Olsen

Reidar Hanssen