Kompetanseprogram for industri

Sammen med Aker ASA og Cognite har DigitalNorway utviklet Industrial Digital Academy, et åpent og gratis kompetansehevingsprogram for industrielle næringer. Målet er å sikre ny digital kompetanse for en hardt rammet industri.

Webinar, gratis