Mens vi venter på OPPTUR og Byggebørs

OPPTUR og Byggebørs er arenaer hvor møtet mellom mennesker står sentralt.

OPPTUR og Byggebørs er arenaer hvor møtet mellom mennesker står sentralt.

Vi kan dessverre ikke møtes nå, men så snart situasjonen tilsier det, vil vi være klare for nye arrangementer!


Prisutdelinger
Vi åpner for nominasjon til prisene Årets Bedrift, Årets lederkvinne, Årets Markedsfører og Årets Servicebedrift - så snart vi har dato for neste OPPTUR klar. 


Digitale møter og kurstilbud
Næringsforeningen forbereder digitale møter på aktuelle tema.

Vi sender snart ut en ny kartlegging av medlemsbedriftenes kurs- og opplæringsbehov - og vil oppdatere kalender med en rekke tilbud fremover. 

>> Følg oppdateringer i våre nyhetsbrev og i kalender.