Tilfredsstiller bedriften «Krav til utstyrsspesifikk opplæring»?

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes av arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring.

Kurstilbud til medlemsbedrifter
09.02.202109:04 hilde

Næringsforeningen ønsker å tilby medlemsbedrifter denne pålagte opplæringen til lavere kostnader - og søker finansiering. I den forbindelse kartlegger vi behov for opplæring.  


Se kravene fra Arbeidstilsynet 
  
Eksempler på arbeidsutstyr som normalt anses for å kreve særlig forsiktighet ved bruk, i alfabetisk rekkefølge:

 • arbeidsutstyr for hengende last,
 • automatiske eller halvautomatiske produksjons-, transport- eller lagringssystemer,
 • bakløftere,
 • bergingsvogner med utstyr,
 • betongsager,
 • billøftere,
 • boltpistoler,
 • borerigger for bygg-/anleggs- og bergverksdrift,
 • bærbare kjedesager,
 • båndsager,
 • båter (brukt i havbruk og annen virksomhet som kommer inn under arbeidsmiljøloven),
 • dreiebenker for metall, tre mm.,
 • fresemaskiner,
 • hengestillas,
 • høytrykkspyleutstyr,
 • komprimatorer for avfall (stasjonære og på biler),
 • krokløftere,
 • lekter brukt i bygg- og anleggsvirksomhet,
 • løfte- og stablevogner for gods (trucker) uten permanent førerplass,
 • løfteredskap,
 • mobile maskiner for jord- og skogbruk,
 • mobilt betongpumpeutstyr,
 • motordrevne høvler,
 • peleutstyr,
 • presser, kantpresser og maskinsakser,
 • ryddesager,
 • sirkelsager,
 • spikerpistoler,
 • sveiseutstyr,
 • traktorer med og uten utskiftbart utstyr,
 • vinsj og vinsjutstyr,
 • personløftere og
 • vinkelslipere.