Kartlegging HR-ansvarlige

Næringsforeningen ønsker å tilrettelegge aktiviteter for HR-ansvarlige i medlemsbedriftene.