Status klima- og miljøledelse?

Vi ønsker å tilrettelegge aktuelle aktiviteter for bedriftene i Narvikreigonen, og må derfor bedre vår kjennskap til de utfordringer kommende omstilling og konsekvenser av klimaendringer vil ha for virksomhetene.

24.02.202107:34 hilde

Vi ønsker å kartlegge bedriftenes kjennskap til de utfordringer kommende omstilling og konsekvenser av klimaendringer vil ha for virksomheten.

Resultatene vil bli blant annet delt med Nordland fylkeskommune, slik at de får et bedre kunnskapsgrunnlag.

Linker til mer info på tema:

Bedriftene kan velge å svare anonymt på denne kartleggingen. Alle personopplysninger vil bli behandlet i hht vår Personvernerklæring.

På forhånd tusen takk for ditt svar!

>>>  Link til kartlegging

, click to open in lightbox
, click to open in lightbox