Lønnsstøtte til bedrifter

Den nye lønnsstøtteordningen trer i kraft 15. mars og vil gjelde ut juni 2021. Søknadsportalen vil åpne 3. mai.

regjeringen.no
15.03.202118:04 hilde
, click to open in lightbox