Vi rekrutterer nye ansatte til din bedrift

Vi lyser ut stillingen og ivaretar søkere. Dere får tilsendt søkerlister og kan velge aktuelle kandidater.

Trainee Narvikregionen

Vi lyser ut stillingen og ivaretar søkere. Dere får tilsendt søkerlister og kan velge aktuelle kandidater.

Trainee Narvikregionen er et ettårig traineeprogram, som kobler sammen nyutdannede kandidater på bachelor- og masternivå, med spennende arbeidsgivere i en region av 7 kommuner.

I traineeprogrammet ønsker vi å gi arbeidsgivere i regionen anledning til å prøve ny viktig kompetanse. Gi virksomhetene impulser fra faglige miljøer som kan bidra til faglighet, omstilling, utvikling og bedre lønnsomheten for bedriften.  

Narvikregionen Næringsforening (NRNF) har prosjektansvaret for traineeordningen og inngår en samarbeidsavtale med arbeidsgiver som innebærer:

 • Utforming av stillingsbeskrivelser
 • Nasjonal utlysning av ledige traineestillinger
 • Søknadsbehandling
 • Tilrettelegging av kommunikasjon i hensiktsmessige kommunikasjonskanaler.
 • Kompetanseprogram

Vi besvarer henvendelser, tar imot søknader og lager søkerlister. Arbeidsgiver får søknader og søkelistene som er relevant for de ledige stillingene. Arbeidsgiver står for utvelgelsen og har arbeidsgiveransvaret. Ved ansettelse avtaler arbeidsgiver og kandidat stillingsinnhold og betingelser. Lønnen er konkurransedyktig.

Kommunikasjonsarbeidet og kanaler

Kanaler for formidlingen av de ledige traineestillingene tar utgangspunkt i den enkelte ledige stillings art, bransje og kompetanseområde (eksempler: juridisk, økonomi/adm., ingeniørfag, helsefag, ikt m.m.). Noen aktuelle kanaler:

 • Karrierestart.no
 • Direkte kontakt studenter, studentorganisasjoner, fronter og its learning.
 • NAV.no
 • Nettsider utdanningsinstitusjoner
 • Facebook og twitter
 • Nyhetsbrev per epost og sms  

Fyll ut skjema under - så vi tar kontakt for en prat: