Vi kartlegger tilflytter-tilfredshet

Er du tilflytter til regionen? Vi kartlegger tilflytter-tilfredshet. Hva tenker du som tilflytter om måten du er tatt i mot?

19.04.202114:53 hilde
, click to open in lightbox