Vi kartlegger tilflytter-tilfredshet

Er du tilflytter til regionen? Vi kartlegger tilflytter-tilfredshet. Hva tenker du som tilflytter om måten du er tatt i mot?