Medlemsundersøkelse NRNF 2021

Kjære medlem i Narvikregionen Næringsforening. For at vi skal kunne gjøre en best mulig jobb for deg er vi avhengig av å vite hva du som medlem ønsker. Hva er viktig for din bedrift og hva mener du vi kan velge bort av arbeidsoppgaver?